Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

REKRUTACJA I INTEGRACJA PRACOWNIKÓW

Szkolenie przeznaczone dla Przedsiębiorców, menedżerów, szefów działów personalnego i szkoleń których celem jest pozyskiwanie nowych pracowników a także późniejsze ich wdrażanie w struktury firmy.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie ułatwia poznanie i korzystanie z narzędzi selekcyjnych, poznanie etapów procesu rekrutacyjnego a także daje umiejętności pozwalające na wprowadzanie nowych osób do pracy.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Rodzaje narzędzi selekcyjnych
 • Etapy procesu rekrutacyjnego
 • Przygotowanie rozmowy rekrutacyjnej
 • Zasady komunikowania się
 • Sposoby prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
 • Najczęstsze błędy obniżające efektywność rozmowy kwalifikacyjnej
 • Ocena kandydata
 • Wprowadzenie nowej osoby
 • Sposoby przedstawienia firmy pracownikowi
 • Określenie zadań stojących przed pracownikiem
 • Kontrola nad pracownikiem w pierwszym okresie zatrudnienia
 • Przekazywanie trudnej sytuacji - odmowa przyjęcia do pracy
 • Zasady wprowadzania nowego pracownika do firmy.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat
 • trening

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)