Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

ROZWÓJ INWESTYCYJNY FIRMY W OPARCIU O FUNDUSZE STRUKTURALNE

Po akcesji Polski do UE otworzyła się znacznie większa możliwość aplikowania po zdecydowanie większe środki strukturalne wspomagające rozwój sektora MŚP. Uczestnictwo w jednodniowych konferencjach czy seminariach nie może zapewnić szczegółowego przygotowania pracowników, specjalistów w przedsiębiorstwach, których głównym zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianym w procesie aplikacyjnym. Program naszego szkolenia podchodzi do tematu w sposób zadaniowy. Jesteśmy skutecznymi praktykami, również Wy możecie nimi zostać.

Nasza ofertę kierujemy do właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw, managerów, pracowników odpowiedzialni za rozwój przedsiębiorstw oraz specjalistów przygotowujący dokumenty aplikacyjne w przedsiębiorstwach.

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE POLITYKI RYNKU PRACY

Po akcesji Polski do UE otworzyła się znacznie większa możliwość aplikowania po zdecydowanie większe środki strukturalne wspomagające instytucje działające na rzecz aktywnych form walki z bezrobociem, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwoju powszechnego kształcenia, doskonalenia kadr, aktywizacji zawodowej kobiet.

Uczestnictwo w jednodniowych konferencjach czy seminariach nie może zapewnić szczegółowego przygotowania pracowników, specjalistów w przedsiębiorstwach, których głównym zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami stawianym w procesie aplikacyjnym. Program naszego szkolenia podchodzi do tematu w sposób zadaniowy. Jesteśmy skutecznymi praktykami, również Wy możecie nimi zostać.