Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

REKRUTACJA I SELEKCJA

O sukcesie firmy stanowią ludzie tworzący ją dlatego warto
zainwestować w ludzi, którzy będą budować nasz sukces.
W momencie, kiedy zachodzi potrzeba zatrudnienia nowego pracownika warto zadać pytanie czy nie posiadamy w naszym zespole osoby, która mogłaby objąć to stanowisko.Jako zespół specjalistów proponujemy Państwu przeprowadzenie rekrutacji wewnętrznej
w oparciu o metodę Development Centre.  

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w pełni efektywnie niezbędne staje się wdrożenie takich narzędzi jak: system ocen, system motywacyjny, system wynagrodzeń, które oparte powinny zostać przede wszystkim na opisie stanowisk pracy i systemie ich wartościowania. W tedy też osoby zarządzające firmą stają w obliczu wyraźnie sprecyzowanych i określonych możliwości organizacji oraz są w stanie skutecznie zaplanować kierunek jej rozwoju w obszarze kadry pracowniczej na podstawie racjonalnych i obiektywnych informacji uzyskanych dzięki narzędziom ZZL.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI

Coraz częściej o sukcesie przedsięwzięcia stanowi nie jeden pracownik, pojedyncza decyzja, lecz praca całego zespołu . Pracując w jednej firmie, a nawet w jednym pokoju niekoniecznie trzeba stanowić zespół. Siłą i przewagą zespołów jest możliwość uruchomienia synergii ? zespół to nie prosta suma ludzi tworzących go ? dzięki wspólnym celom i normom, współpracy, wymianie, wzajemnym motywowaniu i uzupełnianiu zespół tworzy zupełnie nową jakość.

OUTPLACEMENT

Restrukturyzacja i konieczność rozstania się z pracownikami niejednokrotnie jest koniecznym krokiem, umożliwiającym przetrwanie firmy na rynku. Jednak najboleśniej konsekwencje zmian dotykają odchodzących z firmy pracowników. W chwili reorganizacji i redukcji zatrudnienia pracodawca w bramach programu outplacementu (zwolnienia monitorowane) może zagwarantować swoim pracownikom pomoc i wsparcie.

 
 
 

SPECJALISTA ZA DARMO...

Jako  specjaliści w obszrze HRM mamy świadomość tego,
że zarządzanie ludźmi codziennie stawia nowe zadania
i wymagania. 
Misją naszej Fundacji jest propagowanie nowoczesnych
praktyk ZZL w zarządzaniu firmą, dlatego w tym miejscu
chcemy wesprzeć Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem.
Za pośrednictwem maila możecie Państwo nieodpłatnie zadać
pytanie, skonsultować wprowadzane rozwiązania i
problemy z obszaru HRM.
Odpowiemy na każdego maila - udzielimy odpowiedzi,
zaproponujemy rozwiązania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji...