Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Aby przedsiębiorstwo funkcjonowało w pełni efektywnie niezbędne staje się wdrożenie takich narzędzi jak: system ocen, system motywacyjny, system wynagrodzeń, które oparte powinny zostać przede wszystkim na opisie stanowisk pracy i systemie ich wartościowania. Wtedy też osoby zarządzające firmą stają w obliczu wyraźnie sprecyzowanych i określonych możliwości organizacji oraz są w stanie skutecznie zaplanować kierunek jej rozwoju w obszarze kadry pracowniczej na podstawie racjonalnych i obiektywnych informacji uzyskanych dzięki narzędziom ZZL.

Zdajemy sobie sprawę, że niezbędne staje się wykorzystanie instrumentów ZZL w połączeniu z metodami z innych obszarów przedsiębiorstwa (np. finansowych, technologicznych) aby organizacja mogła osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Jednak należy podkreślić, że bez inwestowania w kapitał ludzki, przedsiębiorstwo nie będzie w stanie osiągnąć wysokiej pozycji na rynku. Dlaczego? Odpowiedzi udzielają sami pracownicy, którzy zmieniają miejsce pracy: brak wyraźnych kryteriów oceny, brak możliwości awansu i rozwoju to najczęściej wymieniane przyczyny poszukiwania nowego pracodawcy. Dlatego też by umocnić swoją pozycję osoby odpowiedzialne za kierowanie firmą powinny zastanowić się czy nie warto wdrożyć fachowo opracowanej strategii personalnej w swoim przedsiębiorstwie. Strategii, która zaspokoi potrzeby zarówno firmy jak i jej pracowników, dbając o ich satysfakcję, zaangażowanie, motywację i rozwój.

LUDZIE DECYDUJĄ O SUKCESIE FIRMY,
A SUKCES RODZI SIĘ W UMYSŁACH I SERCACH.
NALEŻY ZADBAĆ O JEDNO I DRUGIE.

Nasza Fundacja kształci i pomaga wszystkim firmom kierując się zasadami zgodnymi z koncepcja Klienta wewnętrznego. Klient wewnętrzny to każdy pracownik, który zadowolony ze swojej pracy przyczynia się do sukcesu firmy. Traktowanie własnych pracowników jako rynku wewnętrznego powoduje, że firma oddziaływuje na ten rynek.

Naszym celem jest pomóc Państwu w stworzeniu wszystkich narzędzi wpływania na ten rynek w sposób skuteczny i profesjonalny, począwszy od pozyskania, poprzez utrzymanie, po rozstanie z pracownikami.

 
 
 

SPECJALISTA ZA DARMO...

Jako  specjaliści w obszrze HRM mamy świadomość tego,
że zarządzanie ludźmi codziennie stawia nowe zadania
i wymagania. 
Misją naszej Fundacji jest propagowanie nowoczesnych
praktyk ZZL w zarządzaniu firmą, dlatego w tym miejscu
chcemy wesprzeć Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem.
Za pośrednictwem maila możecie Państwo nieodpłatnie zadać
pytanie, skonsultować wprowadzane rozwiązania i
problemy z obszaru HRM.
Odpowiemy na każdego maila - udzielimy odpowiedzi,
zaproponujemy rozwiązania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji...