Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

REKRUTACJA

O sukcesie firmy stanowią ludzie tworzący ją dlatego warto zainwestować w ludzi, którzy będą budować nasz sukces.

W momencie, kiedy zachodzi potrzeba zatrudnienia nowego pracownika warto zadać pytanie czy nie posiadamy w naszym zespole osoby, która mogłaby objąć to stanowisko. Jako zespół specjalistów proponujemy Państwu przeprowadzenie rekrutacji wewnętrznej w oparciu o metodę  Development Centre . Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego pozyskania właściwej osoby na dane stanowisko oraz krótki okres adaptacji do pracy.

Najczęściej jednak pracodawcy decydują się na poszukiwanie kandydatów poza własna firmą - rekrutację zewnętrzną . Naszym zadaniem jest pozyskać dla Państwa najlepszych na rynku specjalistów, którzy dołączą do Państwa zespołu. Podejmując działania rekrutacyjne opieramy się o segmentowy dobór w myśl zasady AIDA . Jak wynika z naszych doświadczeń, często osoby o określonych kompetencjach wykonują nieodpowiednie zadania, bądź osoby posiadające pożądane doświadczenia nie potrafią dotrzeć do odpowiednich ofert. Nasze działania ukierunkowane są na dotarcie z Państwa ofertą do odpowiednich specjalistów w myśl marketingowej zasady

ŚWIADOMOŚĆ zaistnienie oferty na rynku pracy specjalistów

ZAINETRESOWANIE skonstruowanie oferty tak, aby była atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów

POŻĄDANIE wzbudzenie chęci pracy na oferowanym stanowisku

DZIAŁANIE udział w procesie rekrutacji.

Aby zwiększyć efektywność poszukiwań kandydatów korzystamy z wielu dostępnych kanałów:

  • Własna baza danych
  • Informacja ustna to podstawowe i najprostsze narzędzie rekrutacyjne
  • Radio i TV z uwagi na realizowane projekty mamy możliwość skorzystania z tego źródła rekrutacji dzięki dokładnym analizom oglądalności możemy dotrzeć do wybranej grupy w porze największej oglądalności
  • Executive Serach to złożona procedura bezpośrednich poszukiwań na strategiczne w firmie stanowiska, w której nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami poprzedza dokładna analiza rynku, przygotowanie strategii poszukiwań i zbieranie informacji o cenionych w branży specjalistach
  • Ogłoszenia prasowe w prasie codziennej i specjalistycznej
  • Ogłoszenia internetowe w portalach oraz wortalach tematycznych i branżowych
  • Szkoły i uczelnie branżowe
  • Targi pracy
  • Przesyłki pocztowe oraz mailing


Segmentacja rynku pracy i kanały rekrutacji 

Pozyskiwanie kandydatów może być prowadzone wszystkimi kanałami jednocześnie. W praktyce jednak kanały poszukiwań są dobierane do konkretnego projektu, w zależności od specyfiki stanowiska.