Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

W proponowanym przez nas rozwiązaniu pomożemy Państwu stworzyć dokumentację, w której znajdą się opisy wszystkich stanowisk pracy w Państwa przedsiębiorstwie. Oferowane przez nas narzędzie przyczynia się do zbudowania wyraźnej struktury organizacyjnej. Każde stanowisko zostaje opisane m.in. pod kątem zakresu obowiązków, zależności służbowych oraz wymaganych kompetencji i kwalifikacji.

W projektowanych przez nas systemach opisu stanowisk dbamy również o aspekt zaspokajania potrzeb rozwojowych pracowników podkreślając m.in. niezbędne szkolenia, których wymaga objęcie danego stanowiska.

Zbudowany przez naszych doradców system opisów stanowisk pracy pozwala uniknąć powielania się obowiązków na kilku różnych stanowiskach, sytuacji przeciążenia pracą zatrudnionego personelu, nieporozumień i konfliktów wynikających z niejasnych zależności służbowych i najczęściej nieokreślonych kanałów komunikacji.

Przygotowany przez nas opis stanowisk pracy jest najważniejszym i podstawowym instrumentem ZZL. Na jego podstawie możliwe staje się tworzenie pozostałych narzędzi ułatwiających zarządzanie personelem od wartościowania stanowisk pracy , poprzez    systemy ocen i system motywacyjny , na  ścieżkach awansów systemach szkoleniowych kończąc.

Główne etapy wdrażania przez nasz zespół projektu związanego z opisem stanowisk pracy to:

 • Analiza dokumentów, jeżeli takie istnieją, dotyczących zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Opracowanie opisów stanowisk pracy w oparciu o misję, cele i strategię firmy.
 • Stworzenie ujednoliconego, funkcjonalnego systemu opisów stanowisk pracy

Proponujemy Państwu tworzenie opisów stanowisk, jak również modyfikację istniejącego już w organizacji systemu opisów stanowisk pracy. Dodatkowo oferujemy okresowe aktualizacje przygotowanych przez nas opisów. Pozwoli to dostosować strukturę organizacji do zmian i wymagań rynku w taki sposób, by Państwa firma stała się na nim jeszcze bardziej konkurencyjna.

Opracowany przez nas system opisu stanowisk pracy wpływa na trzy obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa:

Wyniki finansowe firmy:

 • Wyklucza sytuację, w której kilka osób wykonuje niepotrzebnie tę samą pracę, która może zostać wykonana przez jednego pracownika – pozwala na optymalizację kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
 • Minimalizuje koszty związane z rekrutacją i selekcją pracowników – daje jasne kryteria selekcyjne

 • Wykorzystany wraz z wartościowaniem stanowisk pracy pozwala zoptymalizować budżet wynagrodzeń

Politykę kadrową i personalną:

 • Pozwala na dobór najbardziej odpowiedniej kadry w stosunku do misji, celów i strategii firmy
 • Optymalizuje stan liczby zatrudnienia
 • Pozwala budować długofalowe strategie w obszarze zatrudnienia
 • Umożliwia opracowanie ścieżek awansów przyczyniając się do rozwoju kadry pracowniczej
 • W sytuacji zmian na rynku, pozwala w krótkim czasie dobrać nową, odpowiednią do potrzeb kadrę

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

 • Pozwala stworzyć prawidłowo funkcjonujący system ocen pracowników
 • Dostarcza informacji o potrzebach szkoleniowych w organizacji
 • Poprzez jasno sprecyzowane wymagania i zakres obowiązków pozytywnie wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników