Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Stres jest nieodłącznym elementem życia, również zawodowego. Dopóki trwa krótko, mamy poczucie, że sobie poradzimy i działa mobilizująco, motywująco, jest sprzymierzeńcem, który podnosi efektywność naszej pracy, pozwala odczuwać satysfakcję ze zrealizowanych zadań. Jednak w momencie przeciążenia skutki są już tylko negatywne.


Negatywne skutki stresu organizacyjnego

Koszty jakie ponosi organizacja w związku z nadmiernym obciążeniem i stresem są trudne do oszacowania. Poza realnie poniesionymi wydatkami na ochronę zdrowia i leczenie pracowników, firmy zmuszone są do ponoszenia trudnych do wyliczenia kosztów związanych ze spadkiem wydajności i efektywności, niezadowoleniem z pracy, a co za tym idzie, z nieobecnością i rotacją pracowników.

Jako zespół fundacji proponujemy wdrożenie programu zarządzania stresem w Państwa firmie.

Kluczowym elementem programu jest analiza stresu w organizacji – stosowana przez nas metoda oparta jest na identyfikacji stresorów za pomocą ankiet i kwestionariuszy, wywiadów , a także zadań symulacyjnych . Na tym etapie również wyznaczamy mierzalne kryteria poziomu stresu organizacyjnego oraz cele programu i przeprowadzamy badania oceniające poziom stresu.

W oparciu o wyselekcjonowane obszary i źródła stresu nasi konsultanci konstruują program zarządzania stresem – na podstawie analizy stresorów opracowane i budowane są rozwiązania na poziomie organizacyjnym i jednostkowym . Niejednokrotnie nawet niewielka i związana z niewielkimi kosztami optymalizacja warunków pracy powoduje zmniejszenie obciążenia i stresu w pracy.

 
Program zarządzania stresem - etapy realizacji

Równolegle do usprawnień na poziomie organizacyjnym prowadzone są działania ukierunkowane na jednostkę. Przygotowany i wdrożony jest program promocji zdrowia – ważne jest aby oprócz teoretycznej wiedzy ująć w programie praktyczne rozwiązania długofalowe. Efekty programu w dużej mierze uzależnione są od zaangażowania pracowników, dlatego w ramach programu prowadzimy działania informacyjne i angażujące personel.

Pracownicy firmy narażeni na działania stresu są objęci programem treningów antystresowych . Oprócz wiedzy czym jest stres i jakie niesie ze sobą zagrożenia pracownicy zdobywają praktyczne umiejętności jak radzić sobie w sytuacjach obciążenia i stresu, jak odpoczywać i relaksować się i jak zapobiegać powstawaniu stresu.

Końcowym etapem jest przeprowadzenie ewaluacji programu . Pierwszej oceny dokonujemy zaraz po zakończeniu wdrożenia rozwiązań – konsultanci ponownie przeprowadzają analizę źródeł i obciążenia stresem. Już w tym momencie widoczne są pierwsze efekty programu. Ponieważ niektóre z pozytywnych skutków wdrożenia są odroczone w czasie ostatecznej oceny programu można dokonać po około pół roku do roku od jego wdrożenia. Na podstawie ostatecznych badań przygotowany jest raport podsumowujący – porównanie poziomu wyników badań w zakresie przyjętych na początku kryteriów pozwala ocenić efektywność programu a także oszacować realne zyski.

Ponieważ stres ma dynamiczny charakter i nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania go, oferujemy Państwu możliwość stałego monitorowania wdrożonego programu.