Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Pomimo sporej oferty na rynku  szkolenia  są niedocenianym narzędziem rozwoju i motywowania pracowników, zwiększania przewagi i konkurencyjności firmy. Wiele firm ogranicza tą formę rozwoju i inwestowania ze względu na brak zintegrowanej i przemyślanej polityki szkoleniowej. Dodatkowo zniechęcająco działają stosunkowo wysokie ceny szkoleń w porównaniu z trudno mierzalnymi (a najczęściej nie mierzonymi wcale) zyskami ze szkolenia.

Tymczasem zintegrowana polityka szkoleniowa, oparta na rzetelnej analizie potrzeb pozwala na:

  • zwiększenie kompetencji pracowników
  • rozwój innowacyjności i konkurencyjności firmy
  • budowanie zespołu pracowniczego
  • motywowanie pracowników
  • budowanie identyfikacji z firmą
  • indywidualny rozwój pracownika
  • korygowanie niepożądanych zachowań i błędów
  • zwiększenie efektywności i wydajności pracy.

W trosce o dobrą współpracę oferujemy Państwu stworzenie zintegrowanej polityki szkoleniowej, która przyniesie wymierne efekty firmie. Naszą współprace rozpoczynamy od przeprowadzenia    analizy potrzeb szkoleniowych metodą GAP , polegającą na porównaniu wystandaryzowanych oczekiwań z realnie występującymi kwalifikacjami. Na podstawie powstałej luki kompetencyjnej przygotowujemy dla Państwa indywidualną propozycję szkoleń, łącznie z wyznaczeniem grup szkoleniowych, harmonogramem i rozwiązaniami organizacyjnymi.

Oprócz dogłębnej analizy potrzeb niebagatelną rolę w skuteczności projektów szkoleniowych odgrywa zespół trenerski. Mając świadomość tego, że nikt nie może wiedzieć wszystkiego, budujemy swój zespół w oparciu o trenerów, specjalistów, pracowników naukowych o różnych specjalnościach. Zawsze jednak posiadających, oprócz doskonałej wiedzy i doświadczenia praktycznego w danej dziedzinie, umiejętność pracy z grupą i nieprzeciętną osobowość.

Kupując produkt zawsze oczekujemy, że będzie on miał określoną jakość i okaże się trafnym zakupem. Podobnie jest ze szkoleniami – macie Państwo pełne prawo oczekiwać gwarancji najwyższej jakości jak i konkretnych, wymiernych rezultatów. Aby spełnić te oczekiwania każdy zrealizowany przez nas projekt szkoleniowy poddajemy ewaluacji. Przy realizacji wieloetapowych projektów przeprowadzamy końcową ocenę weryfikującą skuteczność współpracy. Każdy projekt szkoleniowy na życzenie klienta możemy dodatkowo poszerzyć o doradztwo , co do dalszych działań.