Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy cztery modele współpracy:

WERSJA PEŁNA Z ASSESSMENT CENTRE - w ramach tego modelu oferujemy stworzenie dokładnego profilu wymagań zawodowych na wakujące stanowisko, opracowanie ogłoszenia i informacji rekrutacyjnej, opracowanie i przeprowadzenie sesji AC przez doświadczonych asesorów oraz przeprowadzenie badania baterią testów, opracowanie raportu

WERSJA SKRÓCONA BEZ ASSESSMENT CENTRE W PEŁNEJ WERSJI TESTOWEJ - w ramach tego modelu oferujemy stworzenie dokładnego profilu wymagań zawodowych na wakujące stanowisko, opracowanie ogłoszenia i informacji rekrutacyjnej, badanie kandydatów baterią testów, przygotowanie prezentacji kandydatów wraz z wynikami i analizą testów

WERSJA SKRÓCONA BEZ ASSESSMENT CENTRE W SKRÓCONEJ DOBRANEJ WERSJI TESTOWEJ - w ramach tego modelu oferujemy stworzenie dokładnego profilu wymagań zawodowych na wakujące stanowisko, opracowanie ogłoszenia i informacji rekrutacyjnej, badanie kandydatów wybranymi dwoma testami oraz przygotowanie prezentacji kandydatów

WERSJA POMOCNICZA - w ramach tego modelu oferujemy uczestnictwo psychologa w prowadzonej przez Państwa selekcji, możliwość przeprowadzenia wybranych testów, przeprowadzenie analizy wybranych kompetencji oraz ustna rekomendację.

Każdy z oferowanych modeli współpracy obejmuje również przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowanie oceny doświadczonego psychologa.