Rekrutacja i selekcja
Rekrutacja
Selekcja
Oferowane modele
System rekrutacyjno-selekcyjny
Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
Opis stanowisk pracy
Wartościowanie stanowisk pracy
System ocen
System wynagrodzeń
System motywacji płacowej, pozapłacowej oraz pozafinansowej
Scieżki awansów
System szkoleniowy
Narzędzia adaptacji do pracy
Badanie opinii pracowniczych i satysfakcji z pracy
Wewnętrzne badanie kwalifikacji
Development centre
Audyt personalny
Outsourcing funkcji personalnej
Zarządzanie zespołami pracowniczymi
Budowanie zespołu
Coaching i mentoring
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Mobbing
Outplacement
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

Proces pozyskiwania nowych pracowników kończy etap adaptacji do pracy nowego pracownika. Im szybciej nowy pracownik zaadaptuje się do nowych warunków, tym szybciej osiągnie pełną efektywność i przyniesie spodziewane korzyści dla firmy. Popełnienie błędów w tym okresie może zniweczyć wysiłki poczynione w trakcie rekrutacji i selekcji kandydatów.

Etap wprowadzania nowego pracownika do firmy nie jest łatwy ani dla pracownika, ani dla pracodawcy – z jednej strony mamy do czynienia z oczekiwaniami i wymaganiami po stronie pracodawcy, z drugiej strony są oczekiwania, ambicje i napięcia wywołane zmianą po stronie pracownika. Okres adaptacji to czas wzajemnego poznawania, poznawania oczekiwań, ale także czas budowania lojalności, identyfikacji z firmą, kształtowania motywacji i zaangażowania w pracę.

Często popełnianym błędem jest wskazanie „nowemu” jego biurka i pozostawienie samemu sobie, licząc, że zespół się nim zajmie. Przygotowany przez naszych konsultantów proces adaptacji nowych pracowników zaowocuje: zminimalizowaniem konfliktów i nieporozumień wewnątrz zespołu, nie zaburzy procesu komunikacji wewnątrz firmy i przyspieszy proces włączenia nowego pracownika do zespołu, zminimalizuje okres osiągania pełnej efektywności w realizacji nowych obowiązków.

Towarzysząc Państwu poprzez cały proces rekrutacji i selekcji oferujemy również nasze wsparcie w trakcie adaptacji nowozatrudnionych pracowników. Przygotowując program adaptacji nowych pracowników w Państwa firmie pomagamy opracować i wdrożyć narzędzia dostosowując je do kultury organizacyjnej i specyfiki Państwa firmy.

Proponujemy Państwu stworzenie narzędzi będących „przewodnikiem” po procesie adaptacji, pozwalających sprawdzić, czy pracownik uzyskał wszelkie niezbędne informacje, zapoznał się z odpowiednimi osobami, odbył szkolenia itp.

Często spotykanym i skutecznym w praktyce rozwiązaniem jest przygotowanie informacji pozwalające pracownikowi na zapoznanie się z firmą. Uzyskane tą droga informacje ułatwią poruszanie się po firmie, przyswojenie obowiązujących procedur, zapoznanie się ze strukturą, sposobami komunikacji a także kto jest kim w firmie.

Ważnym elementem procesu jest  integracja z zespołem – od tego czy pracownik zostanie dobrze przyjęty zeleży efektywność dalszej współpracy.

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest przydzielenie nowemu pracownikowi coacha bądź mentora. Najczęściej funkcję ta pełni jeden z bardziej doświadczonych współpracowników bądź bezpośredni przełożony. Zaletą tego rozwiązani jest stworzenie nowemu pracownikowi możliwości rozwoju, indywidualnego motywowania i doskonalenia kompetencji.

W przypadku zatrudnienia większej grupy pracowników oferujemy możliwość przygotowania szkoleń wstępnych lub wyjazdów integracyjnych .