Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening przeznaczony jest dla wszystkich pracowników firmy.

ZAKRES TRENINGU:
Cel treningu to uczenie się takich zachowań interpersonalnych, gdzie wyrażając własne uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy respektujemy jednocześnie uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innej osoby (osób). Trening ten pozwala uczestnikom odnaleźć złoty środek pomiędzy agresją a uległością.

W trakcie treningu zostaną poruszone m. in. następujące zagadnienia:

 • Analiza postaw ludzkich.
 • Postawa agresywna, uległa, asertywna.
 • Mapa asertywności.
 • Analiza asertywności grupy.
 • Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych.
 • Obrona swoich praw w kontaktach osobistych.
 • Inicjatywa w kontaktach interpersonalnych.
 • Wyrażanie opinii, ocen.
 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyk i pochwał.
 • Kontakt z autorytetem.
 • Obrona swojego terytorium psychologicznego.
 • Zastosowanie asertywności w pracy i życiu prywatnym.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Warsztat
 • trening

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego ( w przypadku szkolenia zamkniętego)