Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI

Dwudniowy kurs przeznaczony jest dla osób, które z racji wykonywanych obowiązków powinny skutecznie wywierać wpływ na innych w szczególności: handlowców, kierowników, pracowników HR oraz PR.

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wzbudzania sympatii, budowania profesjonalnego wizerunku, wpływania na decyzje innych oraz stosowania technik komunikacji perswazyjnej.

Program ramowy:

1. Wzbudzanie sympatii

 • Technika współpracy
 • Wyrażanie zainteresowania
 • Technika podobieństwa
 • Stosowanie komplementów i przejawianie sympatii

2. Atrybuty profesjonalisty i zwiększanie wiarygodności

 • Ubiór i inne dodatki świadczące o prestiżu
 • Profesjonalna wiedza i stosowanie profesjonalnego języka
 • Chytra szczerość
 • Pozorne działanie wbrew sobie

3. Wpływanie na decyzje innych

 • Reguła wzajemności
 • Reguła zaangażowania
 • Reguła ograniczonej dostępności
 • Reguła społecznego dowodu słuszności
 • Reguła kontrastu

4. Style komunikacji perswazyjnej

 • Argumentacja jednostronna czy dwustronna?
 • Argumenty emocjonalne czy racjonalne?
 • Haki pamięci
 • Język zmysłów

5. Dane statystyczne czy jednostkowy przykład?

Forma prowadzenia zajęć:

 • Symulacje, odgrywanie ról
 • Case studies z użyciem kamery video
 • Dyskusje
 • Prezentacje multimedialne

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)  

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)