Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W FIRMIE
- SPOSOBY, BARIERY, POPRAWA

Trzydniowy kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się w zespole pracowniczym

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu słuchania i mówienia, unikania barier komunikacyjnych, stosowania zasad asertywności, skutecznego prowadzenia rozmów dwustronnych oraz prowadzenia narad, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, komunikowania potrzeb i zadań itd.

Program ramowy:

 • Fakty, pogłoski i plotki - udrożnienie komunikacji w firmie
 • Mechanizmy popełniania błędów w postrzeganiu innych osób
 • Dlaczego pewne rzeczy zapamiętuję, a inne nie?
 • Bariery komunikacyjne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • Uczucia a komunikacja
 • Nasze wartości i przekonania w efektywnej komunikacji
 • Czy jestem dobrym słuchaczem?
 • Udoskonalenie aktywnego słuchania
 • Zadawanie pytań - dlaczego niektórzy boją się to robić?
 • Komunikat bezpośredni "ja" - poprawne wyrażanie swego niezadowolenia
 • Rywalizacja czy współpraca - pułapki myślenia my i wy
 • Konflikty międzyludzkie - jak reaguję na konflikt?
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami własnymi i partnera komunikacji
 • 10 zasad asertywności
 • Komunikowanie zadań - doskonalenie formułowania myśli i ich komunikowania
 • Stosowanie pochwał i udzielanie konstruktywnej krytyki
 • Analiza transakcyjna
 • Typy temperamentu a komunikacja
 • Role grupowe a komunikacja - usprawnienie pracy zespołów- jak rozpoznać typ temperamentu partnera?
 • W trakcie narady - prowadzenie efektywnych zebrań

Forma prowadzenia zajęć:

 • Symulacje, odgrywanie ról
 • Case studies z użyciem kamery video
 • Dyskusje
 • Prezentacje multimedialne
 • warsztat

Uwaga! Każdy uczestnik, który uzyska certyfikat ukończenia kursu, może skorzystać z bezpłatnych konsultacji w formie elektronicznej, przez okres jednego miesiąca od dnia ukończenia szkolenia.