Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

OCENA PERSONELU - WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN

Trening przeznaczony jest przedsiębiorców, menedżerów, kierowników, szefów działu personalnego, których celem jest przeprowadzanie bądź wdrażanie systemu ocen personelu.

ZAKRES SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia potrafią sobie poradzić z problemami przy wdrażaniu systemu ocen, poznają rozmowę oceniającą - w roli ocenianego i w roli oceniającego a także potrafią stworzyć dla firmy cele długofalowe.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Analiza konstruowania systemu ocen
 • Cele systemu ocen
 • Wymiary dobrze przeprowadzonej rozmowy oceniającej
 • Psychologia rozmowy oceniającej
 • Umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie oceniania
 • Przekazywanie informacji dotyczących funkcjonowania pracownika
 • Stawianie celów
 • Rozwiązywanie problemów pracowników
 • Omówienie typowych pułapek w procesie oceniania

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)