Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA SEKRETAREK I ASYSTENTEK

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie pozwala uczestnikom sprawnie zarządzać pracą biurową i w sposób kompetentny obsługiwać klientów. Warsztaty skierowane są do osób zarządzających sekretariatem i asystentek wspomagających menadżerów w realizacji codziennych zadań.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m. in. następujące zagadnienia:

 • Rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy.
 • Sposoby organizowania pracy biurowej.
 • Skuteczność działania i planowania.
 • Monitorowanie zadań od ich zgłoszenia do ich przekazania.
 • Techniki efektywnego wykorzystania czasu.
 • Techniki konstruowania poprawnych kontaktów interpersonalnych.
 • Obsługa klientów przez telefon.
 • Posługiwanie się narzędziami zarządzania czasem i organizacji pracy.
 • Odporność na sytuacje stresowe i konfliktowe.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Warsztat
 • trening

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego ( w przypadku szkolenia zamkniętego)