Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

PLANOWANIE MARKETINGOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych umożliwiających planowanie marketingowe i reklamowe w MSP, dostarczenie informacji dotyczących współpracy z mediami i kreatorami reklam.

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych umożliwiających planowanie marketingowe i reklamowe w MSP, dostarczenie informacji dotyczących współpracy z mediami i kreatorami reklam.

Program ramowy:

1. Podstawy marketingowe - marketing mix jako podstawa planowania i sprzedaży (4xP)

 • Produkt
 • Place (Dystrybucja) - kanały i metody
 • Price (Cena)
 • Promotion (Promocja)
 • Powyższe z punktu widzenia klienta (potrzeba, dostępność, koszt, komunikacja)

2. Plan marketingowy jako narzędzie opisu sytuacji firmy w kontekście rynkowym i konkurencyjnym oraz jako metoda oceny "performance" (czyli tego czy firma wykonuje założone działania)

3. Produkt jako podstawa działania firmy

 • Klasyfikacja (produkt/usługa)
 • Cykl życia, metody przedłużania
 • Kontekst konkurencyjny
 • Pozycjonowanie

4. Dystrybucja

 • kanały marketingowe
 • szczeble w kanale
 • sposoby oddziaływania na kanał marketingowy
 • zalety i wady różnych sposobów organizacji kanałów dystrybucyjnych

5. Cena - jedyny element miksu marketingowego, który przynosi zysk

 • Metody ustalania cen
 • Jak sprzedać cenę
 • Kiedy cena jest za wysoka

6. Plan reklamowy (promocyjny).

 • praca z planem
 • mix promocyjny

7. Media reklamowe

 • Podstawowe informacje o: prasie, radiu, telewizji, outdoorze, internecie, innych metodach
 • Media reklamowe na Śląsku

8. Kreacja reklamowa

 • Informacje podstawowe o rzemiośle i wymaganiach
 • Logo i nazwa jako "twarz" firmy
 • Jak rozmawiać z agencją reklamową

9. Ćwiczenie końcowe - własna kampania reklamowa.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat

Czas trwania: 3 dni (24 godziny)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)