Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

KIEROWANIE ZESPOŁEM

Grupą docelową szkolenia są osoby odpowiedzialne za tworzenie zespołu i zarządzanie nim.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji o etapach rozwoju i parametrach efektywnego zespołu; analiza roli szefa/kierownika; poznanie i doskonalenie wybranych narzędzi kierowania zespołem.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka grupy/zespołu
 • Role pełnione w grupie
 • Role konstruktywne - role destrukcyjne
 • Style zarządzania
 • Orientacja na pracowników - orientacja na zadanie
 • Dostosowanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych
 • Zachowanie przywódcze
 • Rozwijanie podwładnych
 • Instruowanie
 • Delegowanie
 • Informacja zwrotna
 • Rola pochwały i krytyki
 • Motywowanie podwładnych

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)