Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

KIEROWANIE ZESPOŁEM

Grupą docelową szkolenia są osoby odpowiedzialne za tworzenie zespołu i zarządzanie nim. 
 

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA W FIRMIE - SPOSOBY, BARIERY, POPRAWA

Trzydniowy kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się w zespole pracowniczym

OCENA PERSONELU - WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN

Trening przeznaczony jest przedsiębiorców, menedżerów, kierowników, szefów działu personalnego, których celem jest przeprowadzanie bądź wdrażanie systemu ocen personelu.
 

REKRUTACJA I INTEGRACJA PRACOWNIKÓW

Szkolenie przeznaczone dla Przedsiębiorców,, menedżerów, szefów działów personalnego i szkoleń których celem jest pozyskiwanie nowych pracowników a także późniejsze ich wdrażanie w struktury firmy.

ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY

Grupą docelowa szkolenia są wszyscy pracownicy firmy ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zarządzają nie tylko swoim czasem ale organizują pracę innym.

PLANOWANIE MARKETINGOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych narzędzi teoretycznych i analitycznych umożliwiających planowanie marketingowe i reklamowe w MSP, dostarczenie informacji dotyczących współpracy z mediami i kreatorami reklam.