Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Grupą docelową szkolenia są osoby odpowiedzialne za prezentację firmy, towaru, usług, pracujące w bezpośrednim kontakcie z klientem.

TRENING ANTYSTRESOWY

W czasie tego treningu uczestnicy poznają znaczenie stresu w naszym życiu, znaczenie zarówno negatywne jak i pozytywne.

TRENING INTERPERSONALNY

Uczestnictwo w treningu pozwala przeanalizować swoje dotychczasowe funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi - zarówno w pracy jak i życiu prywatnym - oraz daje wiedzę i doświadczenie potrzebne do tworzenia satysfakcjonujących kontaktów.

TRENING ASERTYWNOŚCI

Cel treningu to uczenie się takich zachowań interpersonalnych, gdzie wyrażając własne uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy respektujemy jednocześnie uczucia, postawy, życzenia, opinie i prawa innej osoby (osób). Trening ten pozwala uczestnikom odnaleźć złoty środek pomiędzy agresją a uległością.

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA SEKRETAREK I ASYSTENTEK

Szkolenie pozwala uczestnikom sprawnie zarządzać pracą biurową i w sposób kompetentny obsługiwać klientów. Warsztaty skierowane są do osób zarządzających sekretariatem i asystentek wspomagających menadżerów w realizacji codziennych zadań.