Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE I ORGANIZACJA PRACY

Grupą docelowa szkolenia są wszyscy pracownicy firmy ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zarządzają nie tylko swoją organizacją czasu ale organizują pracę innym.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze sposobami organizacji pracy, zwiększyć skuteczność działania, przedstawić techniki efektywnego wykorzystania czasu, wpoić nawyk stałego posługiwania się narzędziami zarządzania sobą i organizacją pracy.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Potrzeba czy konieczność zarządzania sobą w czasie?
 • Ustalanie priorytetów
 • Zadania a cele
 • Zadania pilne i ważne
 • Motywowanie siebie - techniki automotywacji
 • Motywacja do zarządzania sobą w czasie
 • Wyznaczanie hierarchii osobistych celów
 • Wyznaczanie celów długofalowych
 • Łączenie celów osobistych z celami firmy
 • Strategia osiągania wyznaczonych celów
 • Realizacja wyznaczonych celów
 • Planowanie
 • Podejmowanie szybkich decyzji
 • Narzędzia pracy
 • Delegowanie
 • Zebrania
 • Zmiana strategii działania

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat

Czas trwania:  2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)