Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI - WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Grupą docelową szkolenia są osoby odpowiedzialne za prezentację firmy, towaru, usług, pracujące w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Zakres szkolenia:
Szkolenie pozwala uczestnikom poznać i przyswoić techniki występowania publicznego, przeprowadzania profesjonalnej autoprezentacji, kontaktu i komunikacji z grupą, a także prezentacji sprzedażowej produktu lub usług.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Sztuka autoprezentacji
 • Style zachowań i ich wpływ na odbiorcę
 • Stres w sytuacjach społecznych
 • Wymiary skutecznej prezentacji
 • Przygotowanie wystąpień
 • Sztuka prezentacji
 • Efektywność różnych form przekazu w prezentacji
 • Prezentowanie i reprezentowanie firmy
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Frma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Warsztat
 • Trening

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego ( w przypadku szkolenia zamkniętego)