Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TRENING INTERPERSONALNY

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy.

ZAKRES SZKOLENIA:
Uczestnictwo w treningu pozwala przeanalizować swoje dotychczasowe funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi - zarówno w pracy jak i życiu prywatnym - oraz daje wiedzę i doświadczenie potrzebne do tworzenia satysfakcjonujących kontaktów.

W trakcie treningu zostaną poruszone m. in. następujące zagadnienia:

 • Rola treningu interpersonalnego
 • Zasady treningu
 • Tajniki spostrzegania
 • Rola "pierwszego kontaktu" w relacjach międzyludzkich
 • Uprzedzenia, nastawienia, schematy poznawcze
 • Blok ćwiczeń integrujących
 • Ćwiczenia zwiększające wgląd w siebie samego
 • Ćwiczenia zwiększające otwartość na innych
 • Wpływ emocji na procesy poznawcze
 • Integracja poprzez wspólne rozwiązywanie problemów

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • Warsztat
 • trening

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego ( w przypadku szkolenia zamkniętego)