Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TRENING ANTYSTRESOWY

Trening przeznaczony jest dla wszystkich pracowników firmy.

ZAKRES TRENINGU:
W czasie tego treningu uczestnicy poznają znaczenie stresu w naszym życiu, znaczenie zarówno negatywne jak i pozytywne. Uczą się jak organizować swoją pracę tak, aby poziom stresu był jak najbardziej optymalny. A jeśli tak nie jest, to co i w jaki sposób robić aby wpływać na poziom przeżywanego stresu.

W trakcie treningu zostaną poruszone m. in. następujące zagadnienia:

  • Znaczenie stresu w naszym życiu
  • Stres psychologiczny a stres fizjologiczny
  • Czynniki stresogenne
  • Sygnały świadczące o przeżywanym stresie i ich natężenie
  • Stres optymalny
  • Stres a efektywność działania
  • Obniżanie i podnoszenie poziomu stresu
  • Metody relaksacyjne
  • Ćwiczenia oddechowe
  • Organizacja pracy a stres

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego ( w przypadku szkolenia zamkniętego)