Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników firmy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, pracownicy "pierwszego kontaktu".

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie to ma na celu poprawę jakości obsługi klienta poprzez zmianę nastawienia obsługującego, sprzedawcy wobec klienta, oraz poprzez zrozumienie potrzeb klientów, zrozumienie mechanizmów zachowań. Szkolenie ma również zwiększyć motywację, zaangażowanie pracowników.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 •   Dział obsługi klienta w nowoczesnej firmie.
 •   Rola pracowników "pierwszej linii".
 •   Psychologiczne potrzeby klienta.
 •   Potrzeby zgłoszone - potrzeby niezgłoszone.
 •   Klient wewnętrzny - przepływ informacji wewnątrz firmy.
 •   Komunikacja z klientem.
 •   Obsługa przez telefon.
 •   Rozwiązywanie problemów klienta.
 •   Rola własnego nastawienia.
 •   Techniki wykorzystywane w trudnej rozmowie z klientem.
 •   Sposoby "dostrajania się" do klienta.
 •   Typologia klientów.

Forma prowadzenia zajęć:

 •   Wykład
 •   warsztat

Czas trwania : 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice  
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)