Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TAJNIKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA RZECZNIKÓW PRASOWYCH
- MEDIA JAKO INSTRUMENT KREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU

Dwudniowy kurs przeznaczony jest dla rzeczników prasowych, pracowników odpowiedzialnych za PR i kontakty z mediami

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku w mediach i w kontaktach społecznych, a także zdobycia umiejętności budowania zaufania u dziennikarzy, gdyż umiejętność współpracy z mediami jest podstawą osiągnięcia sukcesu.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

1. Rynek mediów na Śląsku

 • Analiza lokalnych tytułów prasowych i mediów elektronicznych
 • Najskuteczniejsze know how - kto jest kim w śląskich mediach

2. Skuteczne sposoby reakcji na zamieszczane publikacje

 • Czym jest sprostowanie i jak je pisać
 • Sposoby reakcji na zarzuty, kampanie negatywne
 • Jak przygotowywać komunikaty i do kogo je adresować
 • Egzekwowanie praw pomówionego
 • Tworzenie dobrego wizerunku w mediach - lobby

3. Konferencja prasowa. Przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych konferencji prasowych.

 • Kiedy organizować
 • Prowadzenie konferencji prasowej - rola rzecznika
 • Komu i czemu służy konferencja prasowa
 • Sposoby i formy zaproszeń - mailing
 • Dobór uczestników
 • Oprawa konferencji, czyli co przygotować dla dziennikarzy
 • Jak przekazywać informacje
 • Czas trwania konferencji - jak i kiedy ją kończyć

4. Indywidualne kontakty z dziennikarzami

 • W jaki sposób zdobywać życzliwość i zaufanie dziennikarzy
 • Kreowanie wizerunku, marki
 • Jak podtrzymywać pozytywny wizerunek reprezentowanej organizacji
 • Udzielanie wywiadów, wypowiedzi mediom- autoryzacja
 • Debaty przy udziale większego audytorium
 • Jak mówić to, co się chce, a nie to czego oczekują dziennikarze
 • "Przeciek kontrolowany", czyli nietypowe formy inspirowania treści dziennikarskich

5. "Wpadki" - jak informować, czy ukrywać niekorzystne informacje

 • Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Gdzie jest granica podawania informacji
 • Niekorzystne informacje - jak je "sprzedać"
 • Teksy sponsorowane i reklama
 • Jak przygotować materiał sponsorowany

6. Wybrane elementy prawa prasowego

 • Autoryzacja
 • Sprostowania - warsztat pisania tekstów
 • Tajemnica dziennikarska i prawo dostępu do informacji

7. Przygotowanie do profesjonalnych prezentacji publicznych i efektywnych kontaktów z mediami w trakcie nagrań lub wywiadów

 • Rodzaje i techniki autoprezentacji
 • Język ciała
 • Kulisy pracy mediów, czyli kto pomaga rzecznikowi prasowemu
 • Ćwiczenia z kamerą - autoprezentacja
 • Analiza nagranego materiału filmowego, uwagi indywidualne
 • Konstrukcja krótkiej i dłużej wypowiedzi - technika komunikacji werbalnej
 • Techniki odpowiadania na pytania dziennikarzy
 • Składanie oświadczenia przed kamerą

Forma prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów:
  Symulacje, odgrywanie ról;
  Case studies z użyciem kamery video;
  Dyskusje;
  Prezentacje multimedialne.

Uwaga! Każdy uczestnik, który uzyska certyfikat ukończenia kursu, może skorzystać z bezpłatnych konsultacji w formie elektronicznej, przez okres jednego miesiąca od dnia ukończenia szkolenia.