Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

PODATEK VAT I PODATEK AKCYZOWY PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z zakresu podatku VAT i podatku akcyzowego po wejściu do Unii Europejskiej.

SKUTECZNE SPOSOBY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pracowników finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych z zakresu metod prowadzenia windykacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SKARBOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I PREZESÓW

Seminarium problemowe przeznaczone dla osób pełniących funkcje członków zarządu, księgowych, prezesów, dyrektorów oraz innych osób, które w zakresie obowiązków, polecenia służbowego lub statutu, zobowiązane są do zajmowania się "cudzymi" sprawami podatkowymi.

OPODATKOWANIE NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE WPROWADZANIU DO OBROTU PIENIĘDZY Z NIEUJAWNIONYCH I NIEOPODATKOWANYCH ŹRÓDEŁ

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2004/2005

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 2004/2005

Jednodniowe seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH - NOWE KIERUNKI PROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ I SKARBOWEJ

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych

NIETYPOWE ZDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ICH KONSEKWENCJE W PRAWIE PODATKOWYM, METODOLOGIA DZIAŁANIA

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.