Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

TELEMARKETING

Szkolenie przeznaczone dla osób kontaktujących się z klientem telefonicznie.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia rozmowy telefonicznej, która pozwoli osiągnąć zaplanowane cele, uczy zbierania i przekazywania informacji przez telefon, kładzie nacisk na doskonalenie komunikacji werbalnej - sposoby zadawania pytań, argumentacji, umożliwia poznanie savoir - vivre rozmowy telefonicznej.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Aranżacja stanowiska pracy
 • Opracowanie karty rozmów
 • Komunikacja z klientem
 • Techniki rozmowy telefonicznej
 • Stosowanie pytań w rozmowie telefonicznej
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta
 • Zamykanie rozmowy
 • Elementy socjotechniki w rozmowie telefonicznej
 • Karta telemarketingowa
 • Monitoring i ewaluacja techniki telemarketingowej

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład 
 • warsztat

Czas trwania:  2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)