Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

PROFESJONALNE TECHNIKI SPRZEDAŻY

Trzydniowy kurs przeznaczony jest dla pracowników sprzedaży i handlowców, konsultantów handlowych oraz kierowników działów sprzedaży.

ZAKRES SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia rozmowy handlowej, sugerowania i argumentowania, prezentacji produktu, stosowania języka zmysłów, wywierania wpływu, odpowiadania na zastrzeżenia, rozpoznawania profilu temperamentu klienta itd.

Program ramowy:

 1. Nawiązywanie relacji z klientem.

 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywania lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie uwagi
 • Wzory rozmów telefonicznych

2. Aktywne słuchanie i badanie potrzeb klienta.

 • Zadawanie pytań sondujących: badanie stopnia znajomości produktów oferenta i konkurencji, rozpoznawanie potrzeb oraz sytuacji klienta
 • Zadawanie pytań sugerujących zamkniętych - easy yes
 • Zadawanie pytań otwartych sugerujących
 • Model lejka oraz model diamentu rozmowy handlowej
 • Podstawowe zasady komunikacji
 • Rozpoznawanie motywów i sygnałów zakupu

3. Segmentacja klientów według zasady ABC.

 • Segmenty klientów i ich podstawowe cechy ekonomiczne, demograficzne itd.
 • Konsekwencje różnic między segmentami klientów dla procesu sprzedaży.

4. Prezentacja oferty.

 • Język korzyści
 • Język zmysłów
 • Model CZDK
 • Wybrane metody argumentowania
 • Prezentacja ceny i zarządzanie ustępstwami

5. Profile osobowości w sprzedaży.

 • Mój profil osobowości
 • Typy osobowości klienta a zachowanie się klienta
 • Typy osobowości klienta a dobór technik wpływu i sposobu prezentacji

6. Przezwyciężenie obiekcji.

 • Jak rodzić sobie z trudnymi partnerami
 • Procedura radzenia sobie z obiekcjami i sprzeciwem

7. Wybrane techniki wywierania wpływu na ludzi: wzbudzanie zaangażowania klienta, zwiększanie własnej wiarygodności, kontrola decyzji klienta.

8. Finalizowanie kontraktów.

Forma prowadzenia zajęć:

 • Symulacje, odgrywanie ról
 • Case studies z użyciem kamery video
 • Dyskusje
 • Prezentacje multimedialne

Czas trwania:  3 dni (24 godziny)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)

Uwaga! Każdy uczestnik, który uzyska certyfikat ukończenia kursu, może skorzystać z bezpłatnych konsultacji w formie elektronicznej, przez okres jednego miesiąca od dnia ukończenia szkolenia