Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Grupą docelowa szkolenia są osoby prowadzące negocjacje, mediacje, osoby odpowiedzialne za ustalania ważnych spraw w relacjach z innymi osobami, na różnym szczeblu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z czynnikami decydującymi o skuteczności negocjacji, przekazać uczestnikom praktyczne umiejętności przygotowywania i prowadzenia negocjacji, nauczyć sposobów docierania do sedna przedmiotu negocjacji, opanować sposób zawierania korzystnych i bezpiecznych dla firmy porozumień

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie się do negocjacji
 • Przygotowanie oferty
 • Ustalenie strategii negocjacji
 • Określenie wzajemnych celów i interesów
 • Analiza partnera
 • Sposoby tworzenia przyjaznej atmosfery
 • Wybór najskuteczniejszego stylu negocjacji
 • Tworzenie przestrzeni dla partnera
 • Rozpoznawanie interesów partnera
 • Prezentacja własnych interesów
 • Wypracowywanie porozumienia
 • Zasady zawierania kontraktów
 • Zasady ewaluacji negocjacji

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład 
 • warsztat

Czas trwania:  2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)