Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

MEDIALNA TVARZ
ZAMKNIĘTY TRENING AUTOPREZENTACJI I WYPOWIEDZI DLA MEDIÓW

Jednodniowy trening dla polityków, przedstawicieli władz samorządowych i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, z zakresu przygotowania do kontaktów z mediami elektronicznymi.

ZAKRES TRENINGU:
Celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania mediów do własnych celów, poznania słabych stron dziennikarzy, doskonalenia swobodnego przekazywania informacji, opanowania podstawowych umiejętności kontroli emocji, ciała i mowy.

W trakcie treningu zostaną omówione następujące kwestie:

 • Prezentacja celów szkolenia, zakresu i sposobów jego realizacji
 • TV wywiady - jacy jesteśmy - ujawnienie umiejętności i braków
 • Krótkie ćwiczenia dykcyjne
 • TV - prezentacja i łączenie ze studiem w programie "na żywo" - ćwiczenia "gaszenia rąk", czyli uspokojenia spojrzenia
 • TV - rozmowa w studiu - jeden na jednego
 • Teoria i praktyka w TV, czyli jak wykorzystać technikę telewizyjną - analiza nieemitowanych wystąpień w TVP
 • Studio - debata z kilkoma uczestnikami
 • Kulisy mediów, czyli tajemnice warsztatu dziennikarskiego
 • TV - news - wywiady w sytuacjach kryzysowych
 • Podsumowanie szkolenia, czyli jacy teraz jesteśmy

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów:

 • Symulacje, odgrywanie ról
 • Case studies z użyciem kamery video
 • Dyskusje
 • Prezentacje multimedialne

Uwaga!
Trening ma charakter zamknięty. Obowiązują stroje urzędowe. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Pożądana liczba uczestników - 3-4 osoby. Zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie klienta. Uczestnicy otrzymają Konspekt Medialny do dalszego doskonalenia wiedzy.