Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

OPODATKOWANIE NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE WPROWADZANIU DO OBROTU PIENIĘDZY Z NIEUJAWNIONYCH I NIEOPODATKOWANYCH ŹRÓDEŁ

Seminarium problemowe przeznaczone dla głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo - księgowych spółek, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

Program ramowy:

1. Charakterystyka przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

2. Obszary występowania nieujawnionych źródeł przychodów

3. Źródła informacji i metody zbierania informacji

4. Jak typuje się podmioty do kontroli?

5. Postępowanie w sprawie opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach

6. Orzecznictwo w przedmiotowym zakresie

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216)

8. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych

9. Metody prania pieniędzy

10. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych

11. Zasady typowania transakcji podejrzanych

12. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku

13. Dyskusja

14. Uzupełnienie programu o zagadnienia powstałe w związku z aktualną zmiana przepisów

15. Konsultacje z wykładowcą w zakresie objętym tematem wykładu jak również w zgłaszanych wątpliwościach i sprawach na styku z innymi podatkami

16. Omówienie niektórych ważniejszych orzeczeń NSA i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz Naczelników Urzędów Skarbowych wydanych w trybie art. 14 Ordynacji Podatkowej przydatnych zwłaszcza w kontaktach z aparatem skarbowym

Forma prowadzenia zajęć:

  •  Wykład
  • Ćwiczenia indywidualne

Uczestnicy kursu (szkolenia) otrzymają materiały szkoleniowe w postaci fragmentów ujednoliconych tekstów aktów prawnych związanych z tematyką wykładu, niektóre interpretacje i wyjaśnienia oraz wzory stosowanych dokumentów księgowo-finansowych i podatkowych jak również autorskie opracowanie tekstu wykładu.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)

Trenerzy:
Seminarium prowadzić będzie Sobiesław Szefer, doradca podatkowy (nr wpisu 03569), praktyk z wieloletnim doświadczeniem we współpracy dydaktyczno - doradczej, ekspert w zakresie rachunkowości, finansów i podatków, prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, w związku z czym istniała będzie możliwość omówienia i analiza casusów z życia podmiotów gospodarczych. W trakcie seminarium ekspert będzie odpowiadał na wszystkie zadane przez Państwa pytania.

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice