Analiza potrzeb szkoleniowych
Sprzedaż i negocjacje
Profesjonalna obsługa klienta
Profesjonalne techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Negocjacje w biznesie
Techniki wywierania wpływu na ludzi
Zarządzanie i marketing
Kierowanie zespołem
Komunikacja międzyludzka w firmie - sposoby, bariery, poprawa
Ocena personelu - wdrażanie systemu ocen
Rekrutacja i integracja pracowników
Zarządzanie sobą w czasie i organizacją pracy
Planowanie marketingowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Public Relations
Medialna TVarz - Zamknięty trening autoprezentacji i wypowiedzi
Tajniki skutecznego działania rzeczników prasowych
Fundusze strukturalne
Rozwój inwestycyjny firmy w oparciu o fundusze strukturalne
Praktyczne aspekty pozyskiwania środków z EFS
Finanse i księgowość
Skuteczne sposoby dochodzenia należności
Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu
Opodatkowanie nieujawnionych dochodów
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Nietypowe zdarzenia w działalności gospodarczej i ich konsekwencje
Umiejętności indywidualne
Sztuka efektywnej prezentacji, wystąpienia publiczne
Trening antystresowy
Trening interpersonalny
Trening asertywności
Warsztat doskonalący dla asystentek i sekretarek
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

MERCHANDISING

Szkolenie przeznaczone dla o odpowiedzialne za tworzenie całego wizerunku sprzedaży - towar, jego wygląd, cena, organizowanie promocji, "charakteru sklepu".

ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie pozwala na praktyczne stosowanie zawartości definicji Gordona Selfridga "właściwy towar we właściwym czasie i miejscu, we właściwej ilości oraz po właściwej cenie".

W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

 • Rola merchandisingu w działalności firmy
 • Istota merchandisingu i jego narzędzia
 • Zróżnicowanie wykorzystania narzędzi merchandisingu w zależności od rodzaju i miejsca placówki handlowej.
 • Studium przypadku
 • Reklama w sklepie
 • Narzędzia reklamowe realizowane centralnie i przez sklep
 • Promocja sprzedaży
 • Marketing bezpośredni
 • Zasady ekspozycji produktów w sklepie
 • Zasady sprzedaży towarów nowych i zalegających
 • Organizacja wnętrza sklepu
 • Droga konsumenta w sklepie

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład
 • warsztat

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

Termin: otwarty

Miejsce: Katowice
lub w siedzibie zamawiającego (w przypadku szkolenia zamkniętego)