Strona główna

 

Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu TUTAJ możesz pobrać formularz zgłoszeniowy

 

 

Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu i chciałbyś zadać pytanie jednemu z naszych ekspertów możesz to zrobić tutaj .

 
 
 

 

„R E K L A M A   B E Z   R E K L A M A C J I”

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

Czas trwania projektu obejmuje cały rok 2007, tj. od stycznia do grudnia.

Pierwsze szkolenia odbędą się 29-30.03.2007 r.

Celem projektu jest przeszkolenie 74 pracowników agencji reklamowych Oddziałów Terenowych TVP S.A. i 16 osób prowadzących działalność gospodarczą, a pozyskujących reklamy dla OTTVP S.A.

Uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w  szkoleniach z zakresu szeroko pojętych miękkich umiejętności sprzedażowych, a zatem w ramach projektu 90 osób podniesie ogólne kwalifikacje w zakresie profesjonalnej współpracy z rekalmodawcami.

Projekt obejmuje 24 edycje szkoleń dla 6 grup uczestników.  Każdy z uczestników projektu będzie brał udział w 4 szkoleniach wyszczególnionych po dokonaniu analizy potrzeb szkoleniowych. Po każdym ze szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia danego szkolenia.

Szkolenia będą miały charakter wyjazdowy i odbywać się będą w ośrodku szkoleniowym w okolicach Warszawy dla wszystkich uczestników równocześnie, 4 razy w roku. Terminy realizacji szkoleń planowane są na: marzec (I sesja), czerwiec (II sesja), wrzesień (III sesja) i listopad (IV sesja).

Koszt szkolenia (wkład prywatny) dla każdego uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą (czyli z sektora MMŚP) za jedno szkolenie stanowi 20% wartości rynkowej szkolenia.

Koszt szkolenia każdego uczestnika będącego pracownikiem TVP S.A. za jedno szkolenie wynosi 40% wartości rynkowej szkolenia.

Szkolenia odbywać się będą z następujących tematów:

  • Strategia rozmów konfliktowych z trudnym klientem (3 edycje)
  • Budowanie zespołu (1 edycja)
  • Techniki sprzedaży dla zaawansowanych (3 edycje)
  • Negocjacje handlowe (6 edycji)
  • Psychologia klienta - co działa na innych i dlaczego (6 edycji)
  • Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień (1 edycja)
  • Trening antystresowy z elementami relaksacji (1 edycja)
  • Wywieranie wpływu na ludzi – techniki (3 edycje)
 
 
 
Strefa logowania