Strona główna
Harmonogram działań
Kontakt

 

 

 

 

 

Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu i chciałbyś zadać pytanie jednemu z naszych ekspertów możesz to zrobić tutaj .

 
 
 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, Fundacja Edukacja Bez Granic otrzymała  dotację na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności osób pozyskujących reklamy dla Dziennika Zachodniego”.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników agencji reklamowej "Dziennika Zachodniego" i osób prowadzących działalność gospodarczą, pozyskujących ogłoszenia dla "DZ". Cel zostanie osiągnięty przez udzielenie profesjonalnego wsparcia w formie szkoleń i zindywidualizowanego doradztwa.
W czasie dwóch lat trwania Projektu Beneficjenci Ostateczni  uzyskają kompletną wiedzę w zakresie:

 • Techniki sprzedaży dla zaawansowanych
 • Psychologia klienta
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje handlowe
 • Strategie rozmów z trudnym klientem
 • Telefoniczna obsługa klienta
 • Wywieranie wpływu na ludzi
 • Zarządzanie czasem i sobą

Realizacja Projektu oparta jest na najnowocześniejszych metodach doradczych i szkoleniowych, uwzględniających najlepsze praktyki związane ze świadczeniem usług w zakresie pozyskiwania i utrzymania strategicznych klientów, obejmujących dwa moduły ściśle ze sobą współgrające i wzajemnie uzupełniające:

 • Doradztwo -  realizowane w formie spotkań indywidualnych.
 • Rozwój Umiejętności Osobistych  - realizowany w trakcie 36 szesnastogodzinnych szkoleń dla 7 grup zróżnicowanych pod względem stażu pracy, zajmowanego stanowiska i posiadanych umiejętności.

Realizacja Projektu przewiduje kompleksowość działań, przy zastosowaniu najbardziej adekwatnych i efektywnych form doradczych i szkoleniowych, zgodnie z najlepszymi praktykami rynku, łącząc elementy teorii z praktyką i studiami przypadku oraz symulacji rzeczywistych sytuacji.

 
 
 
Strefa logowania

Jak oceniasz pierwszą sesję szkoleniową?

Bardzo dobrze
Dobrze
Słabo

 

 

  

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DORADZTWA?

Zachęcamy wszystkich uczestników projektu do zapisywania się na doradztwo indywidualne.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia, Po jego otrzymaniu poinformujemy Cię o proponowanym terminie, w którym będziesz mógł spotkać się z doradcą.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

 

Kontakt - Biuro Projektu: