Aktualności
Rekrutacja
Copyright 2005 by
Fundacja Edukacja Bez Granic
 
 
 

   

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów wraz z załącznikami.

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (doc)

Załącznik nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (xls) 

Załącznik nr 2 Tabela kosztów dojazdu (pdf)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (doc)

Załącznik nr 3 Oświadczenie właściciela pojazdu (pdf)

   


25-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje poniżej listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn) z informacją o uzyskanych wynikach.

 

LISTA RANKINGOWA KOBIETY

 

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYŹNI

 


 

21-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  z uwagi na nieprzewidziane problemy,  zostaną opublikowane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich wyjaśnieniu.


 

18-08-2017  

 

Szanowni Państwo,

w listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie"  zostaną zamieszczone w poniedziałek 21 sierpnia 2017r. 

   


  

Informujemy, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) 

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic będzie NIECZYNNE


03-08-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" , Fundacja Edukacja Bez Granic poniżej zamieszcza wyniki oceny merytorycznej złożonych dokumentów.

Numer identyfikacyjny

Wynik

001/R/DKS/2017

56,5

002/R/DKS/2017

69,5

003/R/DKS/2017

90

004/R/DKS/2017

96,5

005/R/DKS/2017

95

006/R/DKS/2017

100

007/R/DKS/2017

67

008/R/DKS/2017

100

009/R/DKS/2017

80

010/R/DKS/2017

97

011/R/DKS/2017

96,5

012/R/DKS/2017

94,5

013/R/DKS/2017

91

014/R/DKS/2017

82

015/R/DKS/2017

79,5

016/R/DKS/2017

87,5

017/R/DKS/2017

93,5

019/R/DKS/2017

55,5

020/R/DKS/2017

96,5

021/R/DKS/2017

92

022/R/DKS/2017

33

023/R/DKS/2017

100

024/R/DKS/2017

83

025/R/DKS/2017

93

026/R/DKS/2017

93,5

027/R/DKS/2017

95

028/R/DKS/2017

95

029/R/DKS/2017

100

030/R/DKS/2017

95

031/R/DKS/2017

68

032/R/DKS/2017

94

033/R/DKS/2017

86,5

034/R/DKS/2017

87

035/R/DKS/2017

26

036/R/DKS/2017

40,5

037/R/DKS/2017

87,5

038/R/DKS/2017

91,5

039/R/DKS/2017

56,5

040/R/DKS/2017

92

 

 

  Tutaj można pobrać listę z wynikami oceny merytorycznej


  10-07-2017

 

Informujemy, iż w dniach od 10 do 14 lipca 2017 zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE OD 09.00 DO  15:00


  28-06-2017  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DLA  UCZ ESTNIKÓW PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  dla Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" Fundacja Edukacja Bez Granic publikuje jego pełną treść wraz z załącznikami.

 

- wersja pdf

 

Zał. nr 1 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 2 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego  

Zał. nr 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu  

Zał. nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego   

Zał. nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowy oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

Zał. nr 9 Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 10 Wzór aneksu do umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego

Zał. nr 11 Biznes plan

Zał. nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe  

Zał. nr 13 Oświadczenia  

Zał. nr 14 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia  

Zał. nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

Zał. nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego  

Zał. nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach wsparcia pomostowego/przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 Standardy oceny biznesplanów   

Zał. nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze

Zał. nr 21 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu)

 


  12-06-2017

 

Informujemy, iż w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. (poniedziałek, wtorek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 14:00


31-05-2017  

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 05 czerwca 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami można pobrać z zakładki Rekrutacja

 


29-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2017 r. (poniedziałek)  zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE TYLKO DO GODZINY 14.30


 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 31 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki      

   

 

25-05-2017

 

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 26 maja 2017 r. (piątek)

 zmienione zostały godziny pracy.

Biuro Fundacji Edukacja Bez Granic

BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 13.00.

 

 

17-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 24 maja 2017r.

 

TUTAJ  znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja  

 

 

 


10-05-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 17 maja 2017r.

 

 znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja  

 


28-04-2017

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA NABÓRU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

"DOŚWIADCZENIE KAPITALEM NA STARCIE"

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, Fundacja Edukacja Bez Granic podejmuje decyzje o wydłużeniu terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów do udziału w projekcie "Doświadczenie kapitałem  na starcie".

 

Nabór dokumentów wydłuża się do 10 maja 2017r.

 

Tutaj znajduje się pełny tekst zaktualizowanego ogłoszenia o naborze uczestników  do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

 Regulamin rekrutacji  wraz z załącznikami można pobrać z zakładki   Rekrutacja  

 

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 2 maja 2017 r. Biuro Projektu będzie NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie możliwości osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych.


  

Fundacja Edukacja Bez Granic

ogłasza nabór uczestników do projektu

"Doświadczenie kapitałem na starcie"

 

 

 

Katowice, 30.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
"Doświadczenie kapitałem na starcie"

nr WND-RPSL.07.03.03-24-0382/15

 

 

Fundacja Edukacja Bez Granic z siedzibą w Katowicach, 40-059 przy ul. Michała Drzymały  9/5, tel. kontaktowy 32/ 202 51 38, www.e-fundacja.pl ogłasza nabór uczestników do projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie".

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a) są w wieku powyżej 50 lat (od dnia 50. urodzin),

b) nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo.

 

Z uwagi na specyfikę projektu osoba będąca uczestnikiem niniejszego projektu nie może równolegle korzystać z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach EFS, na działania związane z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i uzyskanie samozatrudnienia przez 22 osoby po 50 roku życia (od dnia 50. urodzin) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu województwa śląskiego do końca stycznia 2019 roku.

 

W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

 

a) bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej),

b) wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna),

c) podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych oraz usług doradczych specjalistycznych w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności). 

 

Kandydaci ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 

1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji, w którym Kandydaci opiszą m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, opiszą planowaną działalność gospodarczą i jej profil oraz złożą obligatoryjne oświadczenia.

 

Formularz należy przygotować w sposób kompletny, czytelny, w formie pisemnej, zawierający czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu.

 

W formularzu rekrutacyjnym ze szczególną uwagą należy uzupełnić następujące oświadczenia:

 

a) oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania oraz wiek, wraz z możliwością wglądu do dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu w przypadku braku takich danych w dowodzie osobistym w momencie osobistego składania formularza rekrutacyjnego lub w przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą/ kurierem wgląd do dowodu osobistego przed rozmową kwalifikacyjną treść oświadczenia znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

b) w przypadku osób bezrobotnych- oświadczenie o byciu osobą bezrobotną (oświadczenie znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego).

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia zobowiązane są do przedłożenia zaświadczenia poświadczającego rejestrację wydanego przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy (wystawionego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

 

c)  w przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo oświadczenie o bierności zawodowej, które znajduje się w części V Formularza rekrutacyjnego;

 

2. Dodatkowo do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 a) diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych - wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji;

 

 b) orzeczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jeśli kandydat  jest osobą z niepełnosprawnością;

 

c)  oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków - dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 769) jeśli dotyczy. 

 

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie"  oraz na stronie internetowej www.e-fundacja.pl  oraz w Biurze Projektu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w następujący sposób:

 

a) Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w siedzibie Biura Projektu: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

b)  Za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres Biura Projektu : Fundacja Edukacja Bez Granic ul. Drzymały 9/5 40-059 Katowice;   

 

c) W drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu : na adres e-mail: projekt50@e-fundacja.pl 

 

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uznaje się datę nadania, natomiast przez kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Projektu:  Fundacja Edukacja Bez Granic, ul. Drzymały 9/5, 40-059 Katowice. Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych w drodze elektronicznej uznana będzie data poświadczenia odbioru w drodze elektronicznej.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Projektu przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

 

 

Dokumenty dla Kandydatów wymienione poniżej  (do pobrania w zakładce Rekrutacja):

 

  1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie" nr  RPSL.07.03.03-24-0382/15;

  2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;

3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

4. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

5. Załącznik nr 4 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;

6. Załącznik nr 5 Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;

7. Załącznik nr 6 mowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu "Doświadczenie kapitałem na starcie";

8. Załącznik nr 7 Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;

9.  Załącznik nr 8 Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;

10. Załącznik nr 9 Oświadczenia Uczestnika Projektu;

11. Załącznik nr 10 Dane Uczestnika Projektu;

12. Załącznik nr 11 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.